Evo koliko su zaradile banke u Federaciji BiH u 2019. godini

561 ABC portal 23.travnja 2020. 12:00
SEKTOR BANKARSTVA

Banke u Federaciji BiH u prošloj godini iskazale su dobit u iznosu od 273,9 milijuna KM, što je za 17,7 milijuna KM ili 6,9% više u odnosu na isti period 2018. godine, pokazuje izvještaj Agencije za bankarstvo FBiH.

Sve banke, osim jedne, ProCredit banke d.d. Sarajevo, iskazale su dobit u poslovanju.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine iznosi 24,2 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM ili 9,6% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 31.12.2019. godine bio je 3,1 milijardu KM, što je za 160,3 milijuna KM ili 5,4% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i povećan je za 211,3 milijuna KM ili 8,5% u odnosu na kraj 2018. godine.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosi 17,9% i za 0,4 postotna poena veća je u odnosu na kraj 2018. godine, odnosno za 5,9 postotnih poena od zakonom propisanog minimuma od 12%.

Na nivou bankarskog sektora FBiH, i ostale stope kapitala (stopa redovnog osnovnog kapitala i osnovnog kapitala) su veće u odnosu na propisane minimume.

Stopa financijske poluge (odnos osnovnog kapitala i ukupne izloženosti banke) na nivou bankarskog sektora FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosi 10,5% i veća je za 0,4 postotna poena u odnosu na kraj 2018. godine, odnosno za 4,5 postotnih poena od regulatorno propisanog minimuma od 6%.

Rizična aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine iznosi 19,6 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 6,1% veća je u odnosu na kraj 2018. godine. Nekvalitetna aktiva banaka iznosi 1,3 milijarde KM i smanjena je za 5,2% ili 69 milijuna KM u odnosu na kraj 2018. godine.
 

Krediti, sa udjelom od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 895,1 milijun KM ili 6,2%, tako da na dan 31.12.2019. godine iznose 15,2 milijarde KM. Rast kredita sa 31.12.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim poduzećima, javnim poduzećima, bankarskim
institucijama i nebankarskim financijskim institucijama, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija i ostalih sektora.

Krediti odobreni pravnim licima ostvarili su rast za 348,8 milijuna KM ili 4,7%, tako da na dan 31.12.2019. godine iznose 7,8 milijardi KM, dok krediti dati stanovništvu, u istom periodu, imaju rast za iznos od 546,3 milijuna KM ili 8% i krajem poršle godine ukupno su iznosili 7,4 milijarde KM.

Udjel NPL-a je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta, aktivnosti na naplati i izvršenog otpisa.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2019. godine iznose 1,5 milijardi KM, sa udjelom u aktivi od 6% i povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 11,6%.

Depoziti, kao najznačajniji izvor financiranja banaka dostigli su iznos od 19,4 milijarde KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 10,3%, sa udjelom od 80,2% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, povećani su za 769,3 miliona KM ili 8,7% i iznose 9,6 milijardi KM.

- Promatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utječu na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je zadovoljavajuća likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH

U FBiH na dan 31.12.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 533 organizacijska dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.659 lica.

Neto dobit banaka u FBiH u 2019. (- 000 KM )

1.UNICREDIT BANK DD MOSTAR 101.071
2.RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO 56.901
3.INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO 33.923
4.SPARKASSE BANK DD BiH SARAJEVO 23.486
5.NLB BANKA DD SARAJEVO 18.554
6.BBI DD SARAJEVO 11.764
7.SBERBANK BH DD SARAJEVO 10.268
8.ADDIKO BANK DD SARAJEVO 7.290
9.ASA BANKA DD SARAJEVO 5.750
10.PBS DD SARAJEVO 3.456
11.KIB DD V. KLADUŠA 1.451
12. ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO 1.216
13.UNION BANKA DD SARAJEVO 234
14.VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 84
15.PROCREDIT BANK DD SARAJEVO -1.559
UKUPNO 273.889

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,95583
Srednji: 1,95583
Prodajni: 1,95583

Jedinica: 100
Kupovni: 25,766894
Srednji: 25,831473
Prodajni: 25,896052

Jedinica: 1
Kupovni: 1,280397
Srednji: 1,283606
Prodajni: 1,286815

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,721924
Srednji: 1,72624
Prodajni: 1,730556

Jedinica: 1
Kupovni: 1,795454
Srednji: 1,799954
Prodajni: 1,804454

Jedinica: 1
Kupovni: 2,181089
Srednji: 2,186555
Prodajni: 2,192021