Banke u Federaciji BiH povećale dobit u prvom kvartalu 2019. godine

884 ABC portal 22.lipnja 2019. 13:30
EKONOMIJA

Banke u Federaciji BiH ostvarile su dobit u iznosu od 89,8 milijuna KM u prvom kvartalu 2019. godine, što je za iznos od 3,2 milijuna KM ili 3,7% više u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo. 

Najveću dobit ostvarila je UniCredit bank Mostar od 28,5 milijuna KM, a za petama joj je Raiffeisen banka BiH sa 27,5 milijuna KM. 
U klubu banaka koje imaju veću dobit od 10 milijuna jedino je još Intesa Sanpaolo banka BiH sa dobiti od 10,5 milijuna KM. 

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.03.2019. godine iznosi 22,5 milijardi KM i za 362,4 milijuna KM ili 1,6% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine. 

Krediti, sa udjelom od 64,9% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 257,2 milijuna KM ili 1,8%, tako da na dan 31.03.2019. godine iznose 14,6 milijardi KM. Rast kredita u prvom kvartalu 2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih bankarskim institucijama, privatnim preduzećima, stanovništvu i javnim poduzećima, a smanjenje kreditiranja kod kredita odobrenih nebankarskim financijskim institucijama, vladinim institucijama, kao i ostalim sektorima. 

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 124,4 milijuna KM ili 1,7%, tako da na dan 31.03.2019. godine iznose 7,6 milijardi KM, sa udjelom u ukupnim kreditima od 52,1%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 132,8 milijuna KM ili 1,9%, sa udjelom u ukupnim kreditima od 47,9% i na dan 31.03.2019. godine iznose 7,0 milijardi KM. 

Udjel NPL-ova je smanjen sa 8,5% na 8,2%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Udjel NPL-ova kod pravnih osoba u odnosu na ukupne kredite pravnim osobama iznosi 10,1%, a udjelNPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 
6,2%. 

Depoziti su dostigli iznos od 17,8 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 196,9 milijuna KM ili 1,1% i ostali su najznačajniji izvor financiranja, sa udjelom od 79,3% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i financijskog potencijala banaka, povećani su za 255,0 milijuna KM ili 2,9% i iznose 9,1 milijardu KM. 

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 31.03.2019. godine iznosi 3,1 milijardu KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 97,8 milijuna KM ili 3,3% u odnosu na kraj 2018. godine. 

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 31.03.2019. godine iznosi 17,2% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%. Ista je za 0,3 postotna poena manja u odnosu na kraj 2018. godine. 

 

Neto dobit/gubitak banaka u I kvartalu 2019. (u tisućama KM) 

1. ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 3.201 
2. ASA BANKA d.d. - SARAJEVO 816 
3. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - SARAJEVO 2.062 
4. INTESA SANPAOLO BANKA d.d.BIH 10.551 
5. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 88 
6.NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 
6. NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 5.753 
7.PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - SARAJEVO 1.646 
8. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO -132 
9. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - SARAJEVO 27.512 
10. SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 2.403 
11. SPARKASSE BANK d.d. BIH - SARAJEVO 5.745 
12. UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 28.510 
13. UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 820 
14. VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 287 
15. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 547

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,95583
Srednji: 1,95583
Prodajni: 1,95583

Jedinica: 100
Kupovni: 25,813943
Srednji: 25,87864
Prodajni: 25,943337

Jedinica: 1
Kupovni: 1,258915
Srednji: 1,26207
Prodajni: 1,265225

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,636421
Srednji: 1,640522
Prodajni: 1,644623

Jedinica: 1
Kupovni: 1,802087
Srednji: 1,806604
Prodajni: 1,811121

Jedinica: 1
Kupovni: 2,181235
Srednji: 2,186702
Prodajni: 2,192169