Addiko banka

Addiko banka : Riješeno više od 90% CHF kredita, značajan napredak u konverziji

Svjesna problema sa kojima se susreću korisnici CHF kredita, Addiko banka je, kratko nakon preuzimanja od strane Advent International iz SAD i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ponudila dobrovoljnu konverzije CHF kredita fizičkim licima sa značajnim olakšicama. Konverzija je realizirana uz popuste od 30% i 50% od visine glavnice, te oprost zateznih kamata, troškova naknada i drugih zavisnih troškova.

Pretplati se na RSS - Addiko banka