Turisti u BiH nezadovoljni zbog nestašica vode, žele više bankomata, javnih toaleta