Bh. građani osiguravaju imovinu od razbojstva, požara i još puno toga