Addiko banka : Riješeno više od 90% CHF kredita, značajan napredak u konverziji